Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 225 kết quả (0.0936837 giây)
Tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn
Tác giả: Lê Quí An,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71 Năm XB: 1998
Kỹ thuật nền móng : T1
Tác giả: Peck Ralph B,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 73 Năm XB: 1997
Kỹ thuật nền móng : T2
Tác giả: Peck Ralph B,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74 Năm XB: 1998
Hướng dẫn đồ án nền và móng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 77 Năm XB: 1996
Công trình trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam
Tác giả: Pierre Lareal,
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 624.153579
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 482 Năm XB: 1997 Định dạng: PDF
Thi công cọc khoan nhồi
Tác giả: Nguyễn Bá Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 623 Năm XB: 1999
Chỉ dẫn kĩ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 629 Năm XB: 1998
Sự cố nền móng công trình
Tác giả: Nguyễn Bá Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1073 Năm XB: 2000
Cơ học đất
Tác giả: Vũ Công Ngữ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1076 Năm XB: 2000
Các điều kiện của kỹ thuật của cọc ép dùng xử lý nền móng
Tác giả: Vũ Công Ngữ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1078 Năm XB: 2000
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục