Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.082123 giây)
Kỹ thuật nền móng : T1
Tác giả: Peck Ralph B,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 73 Năm XB: 1997
Kỹ thuật nền móng
Tác giả: Peck Ralph B,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1744 Năm XB: 1999
Phương pháp phần tử hữu hạn tính toán khung và móng công trình làm việc đồng thời với nền
Tác giả: Đặng Tỉnh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2838 Năm XB: 2002
Kết cấu bê tông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 5000 Năm XB: 2001
Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chốn...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 5060 Năm XB: 2002
Design Applications of Raft Foundations
Tác giả: J A Hemsley,
Thông tin xuất bản: England, Thomson
Ký hiệu phân loại: 624.153
ISBN: 0727727656
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7196 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
Sàn bêtông cốt thép toàn khối
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12740 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục