Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 33 kết quả (0.0937372 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:624.154
Các điều kiện của kỹ thuật của cọc ép dùng xử lý nền móng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1078 Năm XB: 2000
Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cọc .
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1265 Năm XB: 1999
Chỉ dẫn kĩ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 629 Năm XB: 1998
Thi công cọc khoan nhồi
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1371 Năm XB: 2000
Sự cố nền móng công trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1073 Năm XB: 2000
Thi công cọc khoan nhồi
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 623 Năm XB: 1999
Công nghệ mới đánh giá chất lượng cọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1349 Năm XB: 2000
Xác định điện trở đất theo chiều sâu của cọc tiếp địa
Tác giả: Phan Kế Phúc, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1202 Năm XB: 1999 File: PDF
Móng cọc trong thực tế xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 5009 Năm XB: 1999
Standard Guidelines for the Design and Installation of Pile Foundations
Tác giả: ASCE, ,
Thông tin xuất bản: USA :ASCE
Ký hiệu phân loại: 624.154
ISBN: 0784402191
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 7201 Năm XB: 1997
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục