Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 61 kết quả (0.1093524 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:624.171
Động lực học công trình biển
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 375 Năm XB: 1999
Sổ tay thực hành kết cấu công trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 347 Năm XB: 1999 File: PDF
Cơ học kết cấu : T.1- Hệ tĩnh định : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1412 Năm XB: 2000 File: PDF
Matrix structural Analysis
Thông tin xuất bản: N.Y :John Wiley
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN: 0471123242
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 2981 Năm XB: 1997
Cơ học kết cấu . T.2 - Hệ siêu tĩnh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1408 Năm XB: 2001 File: PDF
Xác định phản lực đầu cột trong các liên kết ngang nhà công nghiệp một tầng lắp ghép
Tác giả: Lâm Hoàng Lam, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3321 Năm XB: 2002 File: PDF
Cơ học và kết cấu công trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 5014 Năm XB: 1999
Cơ học kết cấu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 9010 Năm XB: 2005
Cơ học kết cấu. T.1- Hệ tĩnh định
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1407 Năm XB: 2000 File: PDF
Ổn định công trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :kh
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 10474 Năm XB: 2005
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục