Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 99 kết quả (0.093737 giây)
Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 336 Năm XB: 1998
Xử lý nước thải
Tác giả: Hoàng Huệ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Que
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 337 Năm XB: 1996
Sổ tay xử lý nước : T1.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 618 Năm XB: 1999
Xử lý nước cấp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1331 Năm XB: 1999
Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1386 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
Các phương pháp phân tích kim loại trong nước và nước thải
Tác giả: Lâm Minh Triết,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.1683
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1447 Năm XB: 2000
Cơ sở và lý thuyết công nghệ xử lý nước tự nhiên
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 5480 Năm XB: 2001
Nghiên cứu khả năng hấp phụ của bùn đáy đối với một số Ion Al3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ làm cơ sở xử lý Ion kim loại bằng phươ...
Tác giả: Thái Văn Nam,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 6454 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Nghiên cứu tìm giá trị tối ưu lượng trợ lắng PAC (Polyalminum Hydroxy Clorua) trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 6457 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Công nghệ môi trường : T.1 - Xử lý nước
Tác giả: Hoàng Văn Huệ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6461 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục