Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 113 kết quả (0.1098221 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:628.16*
Sổ tay xử lý nước : T1.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 618 Năm XB: 1999
Xử lý nước thải
Tác giả: Hoàng Huệ, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Que
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 337 Năm XB: 1996
Các phương pháp phân tích kim loại trong nước và nước thải
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.1683
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1447 Năm XB: 2000
Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1386 Năm XB: 2000 File: PDF
Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp bùn hoạt tính cải tiến
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 6356 Năm XB: 2004 File: PDF
Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 336 Năm XB: 1998
Tính toán - thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện truyền máu và huyết học (Công suất 50 m3/ ngày đêm)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 6349 Năm XB: 2003 File: PDF
Nghiên cứu hiện trạng và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động may - giặt - nhuộm của công ty TNHH Xu...
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 6366 Năm XB: 2004 File: PDF
Xây dựng chỉ số chất lượng nước để đánh giá ô nhiễm nước hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.16
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 6342 Năm XB: 2003 File: PDF
Nghiên cứu tìm giá trị tối ưu lượng trợ lắng PAC (Polyalminum Hydroxy Clorua) trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 6457 Năm XB: 2003 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục