Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.062365 giây)
Nghiên cứu khả năng hấp phụ của bùn đáy đối với một số Ion Al3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ làm cơ sở xử lý Ion kim loại bằng phươ...
Tác giả: Thái Văn Nam,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 6454 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Nghiên cứu tìm giá trị tối ưu lượng trợ lắng PAC (Polyalminum Hydroxy Clorua) trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 6457 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Đánh giá hiên trạng, khoanh vùng rò rỉ và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng nước tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồn...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98028 Năm XB: 2013
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt tại thành phố hồ chí minh
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116745 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
Thiết kế thiết bị lọc nước ngầm cung cấp nước ăn uống bằng các vật liệu lọc và công nghệ nano bạc ứng dụng cho khu nhà c...
Tác giả: Lâm Thanh Tài,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124406 Năm XB: 2018 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục