Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.1096108 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:628.168
Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp
Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 336 Năm XB: 1998
Xử lý nước thải
Tác giả: Hoàng Huệ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Que
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 337 Năm XB: 1996
Nghiên cứu khả năng hấp phụ của bùn đáy đối với một số Ion Al3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ làm cơ sở xử lý Ion kim loại bằng phươ...
Tác giả: Thái Văn Nam
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 6454 Năm XB: 2003 File: PDF
Nghiên cứu tìm giá trị tối ưu lượng trợ lắng PAC (Polyalminum Hydroxy Clorua) trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 6457 Năm XB: 2003 File: PDF
Nghiên cứu cải thiện môi trường tại các cơ sở chế biến thủy hải sản vừa và nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Minh Giang
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 6345 Năm XB: 2003 File: PDF
Nghiên cứu hiện trạng và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động may - giặt - nhuộm của công ty TNHH Xu...
Tác giả: Đào Thị Nhung
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 6366 Năm XB: 2004 File: PDF
Nghiên cứu đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 6371 Năm XB: 2004 File: PDF
Các quá trình oxi hóa nâng cao trong xử lý nước và nước thải
Tác giả: Trần Mạnh Trí
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10439 Năm XB: 2006
Phân tích và tổng hợp hệ thống cung cấp, xử lý nước sản xuất công nghịêp
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12593 Năm XB: 2004
Thiết kế thiết bị lọc nước ngầm cung cấp nước ăn uống bằng các vật liệu lọc và công nghệ nano bạc ứng dụng cho khu nhà c...
Tác giả: Lâm Thanh Tài
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124406 Năm XB: 2018 File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục