Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.0619351 giây)
Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 336 Năm XB: 1998
Xử lý nước thải
Tác giả: Hoàng Huệ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Que
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 337 Năm XB: 1996
Nghiên cứu khả năng hấp phụ của bùn đáy đối với một số Ion Al3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ làm cơ sở xử lý Ion kim loại bằng phươ...
Tác giả: Thái Văn Nam,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 6454 Năm XB: 2003 File: PDF
Nghiên cứu tìm giá trị tối ưu lượng trợ lắng PAC (Polyalminum Hydroxy Clorua) trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 6457 Năm XB: 2003 File: PDF
Các quá trình oxi hóa nâng cao trong xử lý nước và nước thải
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10439 Năm XB: 2006
Phân tích và tổng hợp hệ thống cung cấp, xử lý nước sản xuất công nghịêp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12593 Năm XB: 2004
Đánh giá hiên trạng, khoanh vùng rò rỉ và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng nước tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồn...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98028 Năm XB: 2013
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt tại thành phố hồ chí minh
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116745 Năm XB: 2017 File: PDF
Freshwater microplastics [electronic resource] : emerging environmental contaminants?
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cham Switzerland, Springer Open
Ký hiệu phân loại: 628.168
ISBN: 3319616153
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117557 Năm XB: 2018 File: PDF
Thiết kế thiết bị lọc nước ngầm cung cấp nước ăn uống bằng các vật liệu lọc và công nghệ nano bạc ứng dụng cho khu nhà c...
Tác giả: Lâm Thanh Tài,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124406 Năm XB: 2018 File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục