Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 257 kết quả (0.0965797 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:628.3
Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 857 Năm XB: 2000
Công nghệ xử lý nước thải
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 5956 Năm XB: 2003 File: PDF
Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải thuỷ hải sản xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre bằng công nghệ bùn hoạt tính
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 7943 Năm XB: 2005 File: PDF
Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment
Thông tin xuất bản: New Jersey :Noyes Publications
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN: 0815514093
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 9311 Năm XB: 1996 File: RAR
Nghiên cứu phương pháp sử dụng xơ dừa làm giá thể trong xử lý nước thải cao su bằng quá trình...
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 7944 Năm XB: 2005
Nghiên cứu cải tạo hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Việt Nam-Singapore
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 7959 Năm XB: 2005 File: PDF
Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nước thải chế biến cá cơm khô
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 7968 Năm XB: 2005 File: PDF
Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải ngành thủy sản bằng bể lọc kị khí sử dụng giá thế mùn cưa
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 10865 Năm XB: 2005 File: PDF
Bước đầu ứng dụng gis vào công tác quản lý chất lượng nước thải
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 10861 Năm XB: 2005 File: PDF
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Ozon kết hợp xúc tác đồng thể Fe2(SO4)3 để xử lý nước thải dệt nhuộm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 7972 Năm XB: 2005 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục