Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.078113 giây)
Complex Systems, Sustainability and Innovation
Tác giả: Ciza Thomas,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 9789535128410
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Environmental Biotechnolory : theory and application
Tác giả: Evans Gareth,
Thông tin xuất bản: NY : John Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 0470843721
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1935 Định dạng: PDF
Environmental Science
Tác giả: Eldon D Enger,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Companies , 2006
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 007252829X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mycoremediation : Fungal bioremdiation
Tác giả: Singh Harbhajan,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Jon Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 9780471755012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Basic concepts of environmental chemistry
Tác giả: Connell D W,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 1566706769 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Environmental biotechnology : biodegradation, bioremediation, and bioconversion of xenobiotics for sustainable developme...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 9781771883627 (hardcover : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Environmental biotechnology [electronic resource]
Tác giả: Srinivas T,
Ký hiệu phân loại: 628.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37378 Định dạng: PDF
Science and technology for DOE site cleanup : workshop summary
Tác giả: Crowley Kevin D,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 0309108217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44308 Định dạng: PDF
Reactivity and transport of heavy metals in soils
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRCLewis Publishers , 1997
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 0873714733
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65334 Định dạng: PDF
Relational management and display of site environmental data
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : Lewis Publishers , 2002
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 1566705916
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65386 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục