Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 312 kết quả (0.1405944 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:629.8
Đo và điều khiển nhiệt độ dùng vi xử lý
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1774 Năm XB: 2000
Kỹ thuật điều khiển tự động
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 490 Năm XB: 1995
Tìm hiểu về thiết bị vi điều khiển khả trình PLC và ứng dụng PLC OMRON trong mô hình điều khiển thang máy
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1775 Năm XB: 1999
Thiết kế và thi công hệ thống điều khiển thang máy (Dùng vi xử lý 8031)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2207 Năm XB: 2000
Mạch quang báo dùng vi xử lý
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2321 Năm XB: 2002
Đồng hồ báo giờ dùng vi xử lý
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2339 Năm XB: 2002
Thiết kế và thi công băng tải đóng thùng sản phẩm điều khiển bằng PLC OMRON
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2629 Năm XB: 2003
Ứng dụng PLC OMRON điều khiển thang máy 4 tầng
Tác giả: Quách Văn Tú, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2078 Năm XB: 2001
Robotics : Control, Sensing, Vision, Intelligence
Thông tin xuất bản: N.Y :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 00710042101
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 2749 Năm XB: 1987
Cơ sở tự động hóa. Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1341 Năm XB: 2000
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục