Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 315 kết quả (0.0623831 giây)
Kỹ thuật điều khiển tự động
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 490 Năm XB: 1995 Định dạng: PDF
Truyền động điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 760 Năm XB: 1996
Cơ sở tự động hóa. Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1341 Năm XB: 2000
Giáo trình tự động điều kiển
Tác giả: Trần Sum,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1671 Năm XB: 1999
Process/Insdustrial Instruments & Controls Handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: NY, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 0070125821
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 1890 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Robotics : Control, Sensing, Vision, Intelligence
Tác giả: Fu KS,
Thông tin xuất bản: NY, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 00710042101
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2749 Năm XB: 1987
Industrial Robotics : Technology, Programming, And Applications
Tác giả: Groover Mikell P,
Thông tin xuất bản: NY, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 0071004424
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2761 Năm XB: 1986
Lý thuyết điều khiển mờ
Tác giả: Phan Xuân Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 4734 Năm XB: 2002
Thiết kế công tắc bậc tắt bằng phát hiện di động
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 4898 Năm XB: 2001
Điều khiển Logic lập trình PLC
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6435 Năm XB: 2003
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục