Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 157 kết quả (0.0780689 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:657.45
Kiểm toán nội bộ
Tác giả: Đặng Văn Thanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 161 Năm XB: 1998
Kiểm toán nội bộ hiện đại đánh giá các hoạt động và hệ thống kiểm soát =
Tác giả: Brink Victor Z.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1605 Năm XB: 2000
Chứng từ -Sổ sách báo cáo kế toán
Tác giả: Bùi Văn Dương
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 324 Năm XB: 1999
Kiểm toán =
Tác giả: Arens Alvin A.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 323 Năm XB: 1995
Kiểm Toán
Tác giả: Vũ Hữu Đức
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 316 Năm XB: 1997
Kế toán Mỹ- Đối chiếu kế toán Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Thơm
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1110 Năm XB: 2000
Kiểm toán
Tác giả: Đoàn Văn Liên
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 7169 Năm XB: 2002 File: PDF
Kiểm toán
Tác giả: Đoàn Văn Liên
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 7169 Năm XB: 2002 File: PDF
Kiểm soát nội bộ về nghiệp vụ doanh thu tại công ty cổ phần Hóa An
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2242 Năm XB: 2001 File: PDF
Đánh giá và hoàn thiện hệ thống kiểm nội bộ (KSNB) đối với nghiệp vụ mua vào và thanh toán tại Cty giày Gia Định
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2289 Năm XB: 2001 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục