Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 218 kết quả (0.1561323 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:657.45*
Kiểm Toán
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 316 Năm XB: 1997
Kế toán Mỹ- Đối chiếu kế toán Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1110 Năm XB: 2000
Kiểm toán nội bộ : Lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 161 Năm XB: 1998
Kiểm toán = Auditing
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 323 Năm XB: 1995
Nghiên cứu sự vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại công ty Vinacofexim
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2276 Năm XB: 2001 File: PDF
Chứng từ -Sổ sách báo cáo kế toán : Hướng dẫn thực hành
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 324 Năm XB: 1999
Đánh giá và hoàn thiện hệ thống kiểm nội bộ (KSNB) đối với nghiệp vụ mua vào và thanh toán tại Cty giày Gia Định
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2289 Năm XB: 2001 File: PDF
Thẩm định về phương diện tài chính của dự án đầu tư trung, dài hạn tại sở giao dịch II - Ngân hàng Công thương Việt Nam
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2713 Năm XB: 2000 File: PDF
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại công ty may Nhà Bè
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2258 Năm XB: 2001 File: PDF
Kiểm toán nội bộ hiện đại đánh giá các hoạt động và hệ thống kiểm soát = Modern Internal Auditing: Appraising Operations...
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1605 Năm XB: 2000
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục