Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 282 kết quả (0.1093757 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:658
Quản trị doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 450 Năm XB: 1998
Nhập môn quản trị học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 725 Năm XB: 1997
Quản trị học nhập môn : Các nhà kinh doanh cần biết
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 734 Năm XB: 1997
Tỉnh Đồng Nai với các khu công nghiệp trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa đất nước
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2170 Năm XB: 1999 File: PDF
Tỉnh đồng Nai : định hướng chiến lược khuyến khích trí thức về quê lập nghiệp từ nay đến năm 2010.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3315 Năm XB: 2002 File: PDF
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu sản phẩm may của công ty dệt Việt Thắng vào thị trường Hoa Kỳ ( 2003 -...
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 5808 Năm XB: 2003 File: PDF
Lý thuyết quản trị kinh doanh : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 4729 Năm XB: 2001
PMP Project Management Professional Study Guide
Tác giả: Phillips Joseph, ,
Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 0072230622
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7014 Năm XB: 2004 File: CHM
Quản trị kinh doanh trong thương mại điện tử
Tác giả: Vũ Hoàng Lien, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bưu Điện
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 5006 Năm XB: 2002
Chiến lược phát triển công ty TNHH TM Thành Đạt đến năm 2010
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 5809 Năm XB: 2003 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục