Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1329 kết quả (0.0781415 giây)
Cây xanh phát triển và quản lý trong môi trường đô thị
Tác giả: Chế Đình Lý,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Nông Nghiệp
Ký hiệu phân loại: 658.4095
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43 Năm XB: 1997
Nhân sự : Chìa khóa của thành công.
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 658.409
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 231 Năm XB: 1999
Quản trị môi trường nông - lâm - ngư nghiệp
Tác giả: Lê Huy Bá,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Nông Nghiệp
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 601 Năm XB: 1999
Tổ chức và quản lý môi trường cảnh quan đô thị .
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 658.408
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 605 Năm XB: 1997
Một số vấn đề cơ bản về kinh tế và quản lý môi trường
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 627 Năm XB: 1997
Khái luận về quản trị chiến lược
Tác giả: RDavid Fred,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 694 Năm XB: 1995
Nghiên cứu tình huống chiến lược
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 722 Năm XB: 1997
Để trở thành nhà lãnh đạo cẩm nang dành cho các nhà quản trị song ngữ Anh-Việt = how to be a leader
Tác giả: Uris AUren,
Thông tin xuất bản: Cà Mau, Cà Mau
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 820 Năm XB: 1998
Wharton on making decisions
Tác giả: Hoch Stephen J,
Thông tin xuất bản: New York, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 0471382477
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 889 Năm XB: 2001
Những vấn đề cốt yếu của quản lý
Tác giả: Koontz Harold,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1292 Năm XB: 1999
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục