Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 136 kết quả (0.078071 giây)
Để trở thành nhà lãnh đạo cẩm nang dành cho các nhà quản trị song ngữ Anh-Việt = how to be a leader
Tác giả: Uris AUren,
Thông tin xuất bản: Cà Mau, Cà Mau
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 820 Năm XB: 1998
The leadership training activity book
Tác giả: Hart Lois Borland,
Thông tin xuất bản: kđ, Amacom
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0814472621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11840 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
The Myth of Leadership
Tác giả: Nielsen Jeffrey S,
Thông tin xuất bản: kđ, DaviesBlack Publishing
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0891061991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13714 Năm XB: 2004 Định dạng: CHM
Building the bridge as you walk on it : a guide for leading change
Tác giả: Quinn Robert E,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA, John Wiley Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 078797112X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16259 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Leadership Passages : The Personal and Professional Transitions That Make or Break a Leader
Tác giả: The CIPD,
Thông tin xuất bản: kđ, Chartered Institute of Personnel and Development
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0787974277
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16786 Năm XB: 2006 Định dạng: CHM
The Marine Corps Way : Using Maneuver Warfare to Lead a Winning Organization
Thông tin xuất bản: USA, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 007142377X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17379 Năm XB: 2003 Định dạng: CHM
Nghệ thuật lãnh đạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Lao động Xã hội
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18552 Năm XB: 2007
Ceo toàn diện
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19116 Năm XB: 2008
Know-How 8 kỹ năng của người thành công
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Lao động Xã hội
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19533 Năm XB: 2008
22 năng lực lãnh đạo cần chuẩn bị
Tác giả: Hà Linh,
Thông tin xuất bản: H, Thời đại
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21772 Năm XB: 2010
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục