Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.078052 giây)
Những quy tắc trong công việc
Tác giả: Templar Richard,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tri Thức
Ký hiệu phân loại: 658.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18484 Năm XB: 2008
Nghệ thuật lãnh đạo thực tế trong quản trị
Tác giả: Phạm Cao Hoàn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 658.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18499 Năm XB: 2007
Bí quyết của các ceo = The secrets of CEOs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 658.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21779 Năm XB: 2010
Ceo và hội đồng quản trị
Tác giả: Phạm Trí Hùng,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 658.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21785 Năm XB: 2009
Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa, Thanh hoá
Ký hiệu phân loại: 658.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21908 Năm XB: 2010
Testosterone Inc : Tales Of CEOs Gone Wild
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 658.42
ISBN: 9780471706236
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23089 Năm XB: 2004
The secrets of CEOs : 150 global chief executives lift the lid on business, life and leadership
Tác giả: Tappin Steve,
Thông tin xuất bản: London, Nicholas Brealey
Ký hiệu phân loại: 658.42
ISBN: 1857885139
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104215 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
The firm divided : manager-shareholder conflict and the fight for control of the modern corporation
Tác giả: Guthrie Graeme A,
Thông tin xuất bản: New York City, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 658.42
ISBN: 9780190641184
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 154425 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục