Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 193 kết quả (0.1093798 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:658.5
Production and operations management : manufacturing services
Thông tin xuất bản: USA :IRWIN
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1490 Năm XB: 1995
Quản lý sản xuất
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1294 Năm XB: 1998
Lập dự án khả thi nâng cao năng lực sản xuất của công ty mía đường Tây Ninh Tanisugar
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2255 Năm XB: 2001
Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
Tác giả: Lưu Thanh Tâm, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 5061 Năm XB: 2003
Những biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cơ sở sản xuất nước giải khát lên men Đại Long
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2736 Năm XB: 2000
Lập dự án nghiên cứu khả thi mở rộng quy mô sản xuất tại xí nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Bà Rịa
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2164 Năm XB: 1999 File: PDF
Phân tích tình hình thực hiện gia công và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH may th...
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2243 Năm XB: 2001 File: PDF
Quản trị sản xuất và dịch vụ : Lý thuyết và Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 8169 Năm XB: 2004
Quản lý chất lượng trong các tổ chức : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10452 Năm XB: 2005
Quản lý chất lượng trong các tổ chức
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 8175 Năm XB: 2004 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục