Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 897 kết quả (0.1250343 giây)
The Dynamics of Influencer Marketing : A Multidisciplinary Approach
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2023
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9780367678906
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Liquid, Gaseous and Solid Biofuels - Conversion Techniques
Tác giả: Zhen Fang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9789535110507
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Product lines for digital information products
Tác giả: Pankratius Victor,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9783866441330
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Một số vấn đề cơ bản về Marketing
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Marketing : Căn bản - nghiên cứu - quản trị
Tác giả: Hồ Đức Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1997
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Global Marketing Management
Tác giả: Keegan Waren J,
Thông tin xuất bản: China : Prentice Hall , 1996
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 7302024952
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Marketing lý luận và thực hành
Tác giả: Ngô Công Thành,
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Marketing
Thông tin xuất bản: USA : IRWIN , 1997
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Marketing tại chi nhánh Vinatea Tp.HCM
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2165 Định dạng: PDF
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Marketing tại công ty XNK chè Lâm Đồng
Tác giả: Phan Quang Vinh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2193 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục