Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 412 kết quả (0.124995 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:658.8
Một số vấn đề cơ bản về Marketing
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 133 Năm XB: 1998
Global Marketing Management
Thông tin xuất bản: China :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 7302024952
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1170 Năm XB: 1996
Marketing
Thông tin xuất bản: USA :IRWIN
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1473 Năm XB: 1997
Marketing : Căn bản - nghiên cứu - quản trị
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 719 Năm XB: 1997
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại công ty Bóng đèn Điện quang
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2291 Năm XB: 2001 File: PDF
Chiến lược marketing tại công ty hội chợ triển lãm quảng cáo TP.HCM (Trafac_Saigon)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2712 Năm XB: 2000
Chiến lược Marketing xuất khẩu gạo của công ty lương thực thực phẩm Vĩnh Long
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2720 Năm XB: 2000 File: PDF
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Marketing tại chi nhánh Vinatea Tp.HCM
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2165 Năm XB: 1999 File: PDF
Quản trị tài sản nhãn hiệu
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 6145 Năm XB: 2003
Một số biện pháp nâng cao hoạt động chiêu thị tại Vietnam Water World
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2722 Năm XB: 2000 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục