Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 404 kết quả (0.0781145 giây)
Một số vấn đề cơ bản về Marketing
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 133 Năm XB: 1998
Marketing : Căn bản - nghiên cứu - quản trị
Tác giả: Hồ Đức Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 719 Năm XB: 1997
Global Marketing Management
Tác giả: Keegan Waren J,
Thông tin xuất bản: China, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 7302024952
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1170 Năm XB: 1996
Marketing lý luận và thực hành
Tác giả: Ngô Công Thành,
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1322 Năm XB: 1997
Marketing
Thông tin xuất bản: USA, IRWIN
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1473 Năm XB: 1997
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Marketing tại chi nhánh Vinatea Tp.HCM
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2165 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Marketing tại công ty XNK chè Lâm Đồng
Tác giả: Phan Quang Vinh,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2193 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Quản trị tài sản nhãn hiệu
Tác giả: Đào Công Bình,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6145 Năm XB: 2003
Nguyên lý Marketing
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6414 Năm XB: 2003
Đơn giản là hoàn hảo
Tác giả: Trout Jack,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8173 Năm XB: 2004
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục