Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 42 kết quả (0.1405684 giây)
Building solutions with Microsoft Commerce server 2002
Tác giả: Armentrout Derek,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 0735618542
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7127 Định dạng: CHM
Absolute beginner's guide to launching an eBay business
Tác giả: Miller Michael,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN: 0789730588
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7271 Định dạng: CHM
Implementing electronic card payment systems
Tác giả: Radu Cristian,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.88
ISBN: 1580533051
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7276 Định dạng: CHM
XML-based integration with XAware : unifying applications and data in today"s e-business world
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze FL : Maximum , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1931644020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7294 Định dạng: CHM
Search engine marketing, inc. : driving search traffic to your company's web site
Tác giả: Moran Mike,
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 0131852922
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9291 Định dạng: CHM
Absolute beginner's guide to project management
Tác giả: Horine Greg,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Que Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN: 0789731975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9611 Định dạng: CHM
CALL CENTER HANDBOOK : DESIGN, O
Tác giả: DUANE SHARP,
Thông tin xuất bản: : Digital Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 155558277X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9848 Định dạng: CHM
Using Microsoft CRM
Tác giả: Brown Laura,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Que Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0789728826
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9940 Định dạng: CHM
Just enough CRM
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 0131010174
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10152 Định dạng: CHM
Why customers come back
Tác giả: R Lawfer Manzie,
Thông tin xuất bản: : Career Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 1564146952
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11964 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục