Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.0937656 giây)
Consumer Behavior : Building Marketing Strategy
Tác giả: Hawkins Del I,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 0072536861
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10532 Định dạng: RAR
Confessions of Shameeless Self-Promoters
Tác giả: Debbie Allen,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.85
ISBN: 0071462023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19041 Định dạng: RAR
CIW E-Commerce Designer Certification Bible
Tác giả: Minnick Chirs,
Thông tin xuất bản: New York : Hungry Minds , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 0764548255
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 20160 Định dạng: RAR
1

Truy cập nhanh danh mục