Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1724 kết quả (0.0626251 giây)
Một số vấn đề cơ bản về Marketing
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 133 Năm XB: 1998
Quản trị bán hàng
Tác giả: MComer James,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 289 Năm XB: 1995
Brands that rock : what the music industry can teach marketers about customer loyalty
Tác giả: Blackwell Roger,
Thông tin xuất bản: New York, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 658.823
ISBN: 0471455172
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 327 Năm XB: 2003
Marketing : Căn bản - nghiên cứu - quản trị
Tác giả: Hồ Đức Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 719 Năm XB: 1997
Quản trị bán hàng
Tác giả: James M Comer,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1113 Năm XB: 2000
Marketing Research
Tác giả: Peter M Chisnall,
Thông tin xuất bản: NJ, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 658.83
ISBN: 7300024572/F.712
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1162 Năm XB: 1997
Global Marketing Management
Tác giả: Keegan Waren J,
Thông tin xuất bản: China, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 7302024952
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1170 Năm XB: 1996
Marketing lý luận và thực hành
Tác giả: Ngô Công Thành,
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1322 Năm XB: 1997
Marketing
Thông tin xuất bản: USA, IRWIN
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1473 Năm XB: 1997
Chiến lược quản lý nhãn hiệu
Tác giả: Thanh Hoa,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1637 Năm XB: 2000
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục