Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1746 kết quả (0.0625546 giây)
Catalytic Application of Nano-Gold Catalysts
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.870023
ISBN: 9789535126409
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Liquid, Gaseous and Solid Biofuels - Conversion Techniques
Tác giả: Zhen Fang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9789535110507
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Service Platforms
Tác giả: Kang Kyeong,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.81202854678
ISBN: 9781839691010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Product lines for digital information products
Tác giả: Pankratius Victor,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9783866441330
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Một số vấn đề cơ bản về Marketing
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị bán hàng
Tác giả: MComer James,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1995
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Brands that rock : what the music industry can teach marketers about customer loyalty
Tác giả: Blackwell Roger,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.823
ISBN: 0471455172
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Marketing : Căn bản - nghiên cứu - quản trị
Tác giả: Hồ Đức Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1997
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị bán hàng
Tác giả: James M Comer,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1113 Định dạng: PDF
Marketing Research
Tác giả: Peter M Chisnall,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1997
Ký hiệu phân loại: 658.83
ISBN: 7300024572/F.712
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1162 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục