Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0781291 giây)
Nghiên cứu sản xuất kombucha
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 663.94
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 44479 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
Nghiên cứu sản xuất nước uống thanh nhiệt từ thảo mộc quy mô phòng thí nghiệm
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 663.94
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117222 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
Nghiên cứu điều kiện chiết khấu Polyphenol tổng từ cần tây (Apium Graveolens) ứng dụng trong trà cần tây chức năng
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 663.94
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120311 Năm XB: 2018
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ngâm, ủ gạo lứt huyết rồng và gạo lứt nương Tây Nguyên và ứng dụng vào sản x...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 663.94
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120339 Năm XB: 2018
Nghiên cứu sản xuất trà túi lọc chức năng từ rong mơ
Tác giả: Từ Hoàng Yến,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 663.94
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 123292 Năm XB: 2015
Nghiên cứu sản xuất gạo mầm từ gạo lứt nương Tây Nguyên và ứng dụng sản xuất trà gạo mầm
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 663.94
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124428 Năm XB: 2018 Định dạng: PDF
Các biến đổi hóa sinh trong quá trình chế biến và bảo quản chè
Tác giả: Đỗ Văn Ngọc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Nông nghiệp
Ký hiệu phân loại: 663.94
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138990 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Cây chè sản xuất và chế biến tiêu thụ
Tác giả: Đỗ Ngọc Quý,
Thông tin xuất bản: Nghệ An, Nghệ An
Ký hiệu phân loại: 663.94
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 139011 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Nghiên cứu quy trình sản xuất trà túi lọc từ cây sâm Parietaria debilis Forst.f.
Tác giả: Lê Hàn Ni,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 663.94
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 144009 Năm XB: 2020
Trà hoa cúc nha đam
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 663.94
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151951 Năm XB: 2018
1

Truy cập nhanh danh mục