Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 312 kết quả (0.1562509 giây)
Some New Aspects of Colloidal Systems in Foods
Tác giả: Jafar M Milani,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 9781789857818
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Descriptive Food Science
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 9781789845945
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Innovation in the Food Sector Through the Valorization of Food and Agro-Food By-Products
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 9781838806828
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm . T.3-Truyền khối
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Food Process Engineering.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: NY : WmCBrown , 2000
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Food Chemistry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Germany : Springer , 1999
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0824793463
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1916 Định dạng: PDF
FOOD Chemistry
Tác giả: Fennema Owen R,
Thông tin xuất bản: NY : Marcel Dekker , 1996
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0824793463
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1930 Định dạng: PDF
Handbook of indices of food quality and authenticity
Tác giả: Singhal Rekha S,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 1997
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1855732998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7836 Định dạng: RAR
Managing frozen foods
Tác giả: Kennedy Chris,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2000
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1855734125
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7840 Định dạng: RAR
Antioxidants in food : Practical applications
Tác giả: Pokorny Jan,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 2001
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 185573463X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7844 Định dạng: RAR
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục