Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 300 kết quả (0.0468119 giây)
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm . T.3-Truyền khối
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1547 Năm XB: 2001
Food Process Engineering.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: NY, WmCBrown
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1586 Năm XB: 2000
Food Chemistry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Germany, Springer
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0824793463
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1916 Năm XB: 1999 File: PDF
FOOD Chemistry
Tác giả: Fennema Owen R,
Thông tin xuất bản: NY, Marcel Dekker
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0824793463
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1930 Năm XB: 1996 File: PDF
Handbook of indices of food quality and authenticity
Tác giả: Singhal Rekha S,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Woodhead Publishing Limited
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1855732998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7836 Năm XB: 1997 File: RAR
Managing frozen foods
Tác giả: Kennedy Chris,
Thông tin xuất bản: Boca Raton, CRC
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1855734125
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7840 Năm XB: 2000 File: RAR
Antioxidants in food : Practical applications
Tác giả: Pokorny Jan,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Woodhead Publishing Limited
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 185573463X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7844 Năm XB: 2001 File: RAR
Food product development
Tác giả: Earle Mary,
Thông tin xuất bản: Boca Raton, CRC
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1855734680
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7846 Năm XB: 2001 File: PDF
Minimal processing technologies in the food industry
Tác giả: Ohlsson Thomas,
Thông tin xuất bản: Boca Raton, CRC
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1855735474
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7853 Năm XB: 2002 File: RAR
Instrumentation and sensors for the food industry
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Woodhead Publishing Limited
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1855735601
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7873 Năm XB: 2001 File: RAR
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục