Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 139 kết quả (0.1718931 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:664.02
Food process modelling
Tác giả: Tijskens L.M.M
Thông tin xuất bản: Boca Raton :Woodhead Publishing Limited
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 1855735652
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7859 Năm XB: 2001 File: RAR
Nghiên cứu tái sử dụng Lactoserum trong sản xuất Phomai tươi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đoàn Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3184 Năm XB: 2001 File: PDF
Kỹ thuật chế biến lương thực .
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21851 Năm XB: 2009
Kỹ thuật chế biến lương thực
Tác giả: Bùi Đức Hợi
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18439 Năm XB: 2007
Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất thực phẩm
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 41888 Năm XB: 2010
Kỹ thuật chế biến lương thực.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 45108 Năm XB: 2009
Practical food rheology
Thông tin xuất bản: Ames, Iowa :Blackwell
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 1444391054
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 80977 Năm XB: 2011 File: PDF
Sterilization of Food in Retort Pouches
Thông tin xuất bản: Boston, MA :Springer Science+Business Media LLC
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 9780387311289
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 65310 Năm XB: 2006 File: PDF
Introduction to food engineering
Tác giả: Singh R. Paul.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA :Academic Press/Elesevier
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 9780123709004
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 74166 Năm XB: 2009 File: PDF
Measurement and control in food processing
Tác giả: Bhuyan Manabendra.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. :Taylor & Francis
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 0849372445
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 88200 Năm XB: 2006 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục