Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 139 kết quả (0.1427978 giây)
Nghiên cứu tái sử dụng Lactoserum trong sản xuất Phomai tươi.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đoàn Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3184 Năm XB: 2001 File: PDF
Food process modelling
Tác giả: Tijskens LMM,
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Woodhead Publishing Limited
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 1855735652
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7859 Năm XB: 2001 File: RAR
Kỹ thuật chế biến lương thực : Tập 2
Tác giả: Bùi Đức Hợi,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18439 Năm XB: 2007
Kỹ thuật chế biến lương thực . Tập 2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21851 Năm XB: 2009
Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất thực phẩm
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41888 Năm XB: 2010
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45108 Năm XB: 2009
Sterilization of Food in Retort Pouches [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Boston MA, Springer ScienceBusiness Media LLC
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 9780387311289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65310 Năm XB: 2006 File: PDF
The microwave processing of foods
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: England, Woodhead Publishing Limited
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 185573964X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70504 Năm XB: 2005 File: PDF
Introduction to food engineering
Tác giả: Singh R Paul,
Thông tin xuất bản: Burlington MA, Academic PressElesevier
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 9780123709004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74166 Năm XB: 2009 File: PDF
The microwave processing of foods
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Woodhead
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 084933442X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80639 Năm XB: 2005 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục