Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.0624333 giây)
Thực hành công nghệ chế biến đường, bánh kẹo
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 664.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
The science of sugar confectionery
Tác giả: EdwardsWP,
Thông tin xuất bản: London : Royal Society of Chemistry , 2000
Ký hiệu phân loại: 664.1
ISBN: 9780854045938
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140888 Định dạng: PDF
Thực hành công nghệ chế biến kẹo đường bánh kẹo
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 664.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thực hành công nghệ chế biến đường, bánh kẹo : báo cáo thực hành
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 664.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ chế biến đường và bánh kẹo : báo cáo thực hành
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 664.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục