Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.1093935 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:664.75
Thiết kế nhà máy mì ăn liền năng suất 20 tấn / ca
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 3223 Năm XB: 2001
Tìm hiểu công nghệ và thiết bị sản xuất mì ăn liền tại Công ty Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam VIFON
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 3215 Năm XB: 2002
Xây dựng quy trình và công thức thu nhận bánh tráng rế đế ứng dụng sản xuất chả giò ống kem
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120364 Năm XB: 2018
Khảo sát quy trình chế biến bánh tráng thanh long chanh dây
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117163 Năm XB: 2017 File: PDF
Đánh giá hàm lượng canxi có trong vỏ trứng gà và ứng dụng bổ sung canxi và chất chống oxy hóa trong quy trình sản xuất s...
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 148676 Năm XB: 2020
Nghiên cứu chế biến sản phẩm há cảo nhân khoai lang tím
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151952 Năm XB: 2018
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất đế tart trứng tại nhà máy của công TNHH thương mại Tân Nhất Hương
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 151978 Năm XB: 2020
Tìm hiểu quy trình sản xuất chả giò thịt tại công ty Vissan : Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 151987 Năm XB: 2020
Tìm hiểu đề tài chế biến chả giò thịt tại công ty TNHH Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan : báo cáo thực tập tốt nghiệp
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151991 Năm XB: 2020
Tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm chả giò : báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần Việt Nam Kĩ nghệ Súc sản ...
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 151977 Năm XB: 2020
1

Truy cập nhanh danh mục