Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.0624291 giây)
Industrial Robotics : Theory, Modelling and Control
Tác giả: Cubero Sam,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2006
Ký hiệu phân loại: 670.4272
ISBN: 3866112858
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Multi-Arm Cooperating Robots [electronic resource] : Dynamics and Control
Tác giả: Zivanovic M D,
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer , 2006
Ký hiệu phân loại: 670.4272
ISBN: 9781402042683
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42421 Định dạng: PDF
Robotics : designing the mechanisms for automated machinery
Tác giả: Sandler B Z,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 670.4272
ISBN: 0126185204
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43279 Định dạng: PDF
Multi-arm cooperating robots : dynamics and control
Tác giả: Zivanovic Milova,
Thông tin xuất bản: The Netherlands : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 670.4272
ISBN: 140204268X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49246 Định dạng: PDF
Industrial Robotics: Programming, Simulation and Applications
Tác giả: Low Kin Huat,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2006
Ký hiệu phân loại: 670.4272
ISBN: 3866112866
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Industrial Robotics : New Paradigms
Tác giả: Grau Antoni,
Thông tin xuất bản: London UK : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 670.4272
ISBN: 9781838807351
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục