Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 156 kết quả (0.0780892 giây)
Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị
Tác giả: Vũ Thúy Vinh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây dựng
Ký hiệu phân loại: 711
ID: 4778 Năm XB: 2001
Kiến trúc cảnh quan
Tác giả: Hàn Tất Ngạn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 712
ID: 9134 Năm XB: 1999
Urban open space
Tác giả: Mark Francis,
Thông tin xuất bản: Washington DC, Island Press
Ký hiệu phân loại: 712.5
ISBN: 1559631139
ID: 14708 Năm XB: 2003
Gardens of the Gods : Myth, Magic and Meaning
Thông tin xuất bản: kđ, I B Tauris Co Ltd
Ký hiệu phân loại: 712.6
ISBN: 1860647405
ID: 17963 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Village Homes : A Community By Design
Tác giả: Francis Mark,
Thông tin xuất bản: Washington, Island Press
Ký hiệu phân loại: 712.609
ISBN: 1559631112
ID: 18953 Năm XB: 2003
Roadside Use of Native Plants
Tác giả: HarperLore Bonnie,
Thông tin xuất bản: Washington DC, Island Press
Ký hiệu phân loại: 713.0973
ISBN: 1559638370
ID: 18991 Năm XB: 2000
Dictionary of landscape architecture and construction
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 712.03
ISBN: 0071441425
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 19012 Năm XB: 2005
Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 711.58
ID: 22386 Năm XB: 2009
Security and Site Design : A landscape architectural approach to analysis, assessment and design implementation
Tác giả: Hopper Leonard J,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 711.1
ISBN: 9780471655831
ID: 23165 Năm XB: 2005
Soil Design Protocols for Landscape Architects and Contractors
Tác giả: Craul Timothy A,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 712
ISBN: 9780471721079
ID: 23166 Năm XB: 2006
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục