Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 745 kết quả (0.0817284 giây)
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 728
ID: 78 Năm XB: 1997
Từ điển Anh - Việt kiến trúc và xây dựng
Tác giả: Harris Cyril M,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 720.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 79 Năm XB: 1995
Từ điển kiến trúc và xây dựng Anh - Việt, Việt - Anh
Tác giả: Trần Quang,
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa, Thanh Hóa
Ký hiệu phân loại: 720.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 219 Năm XB: 1998
Kiến trúc công trình công cộng . T1
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 729
ID: 611 Năm XB: 1999
Mẫu nhà ở căn hộ cao tầng cho các đô thị lớn
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 728
ID: 613 Năm XB: 1999
Mẫu nhà ở đồng bằng sông Cửu Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 728.314
ID: 615 Năm XB: 1999
Nhà ở đồng bằng sông Cửu Long - Mẫu thiết kế chọn lọc '98.
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 728.314
ID: 616 Năm XB: 1998
Kiến trúc nhà cao tầng
Tác giả: Hồ Thế Đức,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 720
ID: 624 Năm XB: 1999
Thi công kiến trúc cao tầng
Tác giả: Hồ Thế Đức,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 725.12
ID: 1072 Năm XB: 2001
Thiết kế kiến trúc công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 725.4
ID: 1344 Năm XB: 1996 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục