Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.0937145 giây)
Rodin's art : the Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University
Ký hiệu phân loại: 730
ISBN: 0195133803
ID: 80742 Định dạng: PDF
Điêu khắc
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 730
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113459 Định dạng: PDF
Điêu khắc
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 730
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 131977 Định dạng: PDF
Antike und Avantgarde :Skulptur am Jakobsweg im 11. Jahrhundert, Jaca - León - Santiago
Tác giả: Trinks Stefan,
Thông tin xuất bản: Berlin : Akademie Verlag , 2012
Ký hiệu phân loại: 730
ISBN: 9783050056951
ID: 156723 Định dạng: PDF
Sakralmöbel aus Österreich: Von Tischlern und ihren Arbeiten im Zeitalter des Absolutismus. I: Östliche Landesteile
Tác giả: Bohr Michael,
Thông tin xuất bản: Wien Köln Weimar : Böhlau , 2017
Ký hiệu phân loại: 730
ISBN: 9783205207122
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
John Gibson und Antonio Canova : Rezeption, Transfer, Inszenierung
Tác giả: FrascaRath Anna,
Thông tin xuất bản: Wien : Böhlau , 2018
Ký hiệu phân loại: 730
ISBN: 9783205208402
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rodin-Lekturen
Tác giả: Brabant Dominik,
Thông tin xuất bản: Cologne : Modern Academic Publishing , 2017
Ký hiệu phân loại: 730
ISBN: 9783946198246
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục