Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.1093081 giây)
Sonic Modernities in the Malay World : A History of Popular Music, Social Distinction and Novel Lifestyles (1930s - 2000...
Tác giả: Barendregt B,
Thông tin xuất bản: : Brill , 2014
Ký hiệu phân loại: 781.63095951
ISBN: 9789004261778
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sonic Modernities in the Malay World
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: LEIDEN BOSTON : Brill , 2014
Ký hiệu phân loại: 781.63095951
ISBN: 9789004261778
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục