Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.062486 giây)
Queering the Shakespeare Film : Gender Trouble, Gay Spectatorship and Male Homoeroticism
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Academic , 2016
Ký hiệu phân loại: 791.436
ISBN: 9781474237055
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Film Remakes as Ritual and Disguise : From Carmen to Ripley
Tác giả: Zanger Anat,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 791.436
ISBN: 9789053567845
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Cambridge Companion to Shakespeare on Film
Tác giả: Jackson Russell,
Thông tin xuất bản: : Cambridge University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 791.436
ISBN: 0511221614
ID: 62762 Định dạng: PDF
Nineteenth-Century American Fiction on Screen [electronic resource].
Tác giả: Palmer R Barton,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 791.436
ISBN: 9780511273629
ID: 70885 Định dạng: PDF
Chân trời của hình ảnh : Từ văn chương đến điện ảnh
Tác giả: Đào Lê Na,
Ký hiệu phân loại: 791.436
ISBN: 9786047355365
Adaptation and the avant-garde : alternative perspectives on adaptation theory and practice
Tác giả: Verrone William,
Thông tin xuất bản: New York : Continuum , 2011
Ký hiệu phân loại: 791.436
ISBN: 1441163522
ID: 156037 Định dạng: PDF
Cycles, sequels, spin-offs, remakes, and reboots : multiplicities in film and television
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Austin : University of Texas Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 791.436
ISBN: 9781477308172
ID: 156177 Định dạng: PDF
Mediated utopias : from literature to cinema
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 791.436
ISBN: 9783631628447
ID: 156780 Định dạng: PDF
Real to reel : a new approach to understanding realism in film and TV fiction
Tác giả: SohnRethel Martin,
Thông tin xuất bản: Leighton Buzzard : Auteur , 2015
Ký hiệu phân loại: 791.436
ISBN: 0993071759
ID: 157698 Định dạng: PDF
Film Remakes as Ritual and Disguise
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 791.436
ISBN: 9789048509706
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục