Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.0937347 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:796.071
Lý luận và phương pháp Giáo dục thể dục thể thao trong nhà trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thể Dục Thể Thao
Ký hiệu phân loại: 796.071
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 123 Năm XB: 1997
Giáo dục học thể thao
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thể dục thể thao
Ký hiệu phân loại: 796.071
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 92037 Năm XB: 1998
Teaching personal and social responsibility through physical activity
Tác giả: Don Hellison, ,
Thông tin xuất bản: Champaign, Ill. :Human Kinetics
Ký hiệu phân loại: 796.071
ISBN: 0736094709
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 158557 Năm XB: 2011 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục