Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.1094141 giây)
Making and unmaking in early modern English drama
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 822.309
ISBN: 9781526103277
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Making and Unmaking in Early Modern English Drama : Spectators, Aesthetics and Incompletion
Tác giả: Porter Chloe,
Ký hiệu phân loại: 822.309
ISBN: 9780719084973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Theatre Cultures within Globalising Empires
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin Boston : De Gruyter , 2018
Ký hiệu phân loại: 822.309
ISBN: 9783110536881
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Poetics of Jacobean Drama
Tác giả: Freer Coburn,
Thông tin xuất bản: : Johns Hopkins University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 822.309
ISBN: 9781421434308
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Poetics of Jacobean Drama
Tác giả: Freer Coburn,
Ký hiệu phân loại: 822.309
ISBN: 9780801825453
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Making and Unmaking in Early Modern English Drama : Spectators, Aesthetics and Incompletion
Tác giả: Porter Chloe,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 822.309
ISBN: 9780719084973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục