Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 76 kết quả (0.0780433 giây)
The Murder of Roger Ackroyd: A Hercule Poirot Mystery
Tác giả: Card Orson Scott,
Thông tin xuất bản: , Black Dog Publishing
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 9781579126278
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53942 Năm XB: 2006 Định dạng: EPUB
The Tao of Pooh
Tác giả: Hoff Benjamin,
Thông tin xuất bản: London, Mandarin
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 0749301791
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 67228 Năm XB: 1989 Định dạng: PDF
Best of Shakespeare : retellings of 10 classic plays
Tác giả: Nesbit E,
Thông tin xuất bản: New York Melbourne, Oxford UP
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 9780195132137
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 73594 Năm XB: 1997 Định dạng: PDF
The dalkey archive
Tác giả: OBrien Flann,
Thông tin xuất bản: London, Flamingo
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 0586089535
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 85821 Năm XB: 1993 Định dạng: PDF
Venom house
Tác giả: Upfield Arthur W,
Thông tin xuất bản: Sydney, Angus Robertson for Hinkler Book Distributors
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 0207186146
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86332 Năm XB: 1994 Định dạng: PDF
The bazaar and other stories [electronic resource]
Tác giả: Bowen Elizabeth,
Thông tin xuất bản: Edinburgh, Edinburgh University Press
Ký hiệu phân loại: 823.912
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86347 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Sixty-five short stories
Thông tin xuất bản: New York, HeinemannOctopus
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 0905712692
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86381 Năm XB: 1982 Định dạng: PDF
Bony buys a woman
Tác giả: Upfield Arthur W,
Thông tin xuất bản: London, Pan books
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 0330105868
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86554 Năm XB: 1959 Định dạng: PDF
The bone is pointed
Tác giả: Upfield Arthur W,
Thông tin xuất bản: London, Angus Robertson
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 0207140863
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86927 Năm XB: 1981 Định dạng: PDF
Isherwood on writing [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Minneapolis, University of Minnesota Press
Ký hiệu phân loại: 823.912
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86983 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục