Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.0937688 giây)
Beckett and media
Tác giả: Rapcsak Balazs,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 842.914
ISBN: 9781526145833
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Work of Poverty : Samuel Beckett's Vagabonds and the Theater of Crisis
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 842.914
ISBN: 0814212379
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Beckett and media
Tác giả: Rapcsak Balazs,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 842.914
ISBN: 9781526145833
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Beckett's art of mismaking
Ký hiệu phân loại: 842.914
ISBN: 9780674504851
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 153530 Định dạng: PDF
The Work of Poverty Samuel Beckett's Vagabonds and the Theater of Crisis
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 842.914
ISBN: 0814271146
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mutagenesis
Tác giả: Mishra Rajnikant,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 842.914
ISBN: 9789535153122
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục