Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 65 kết quả (0.1551235 giây)
Worked to the Bone : A Study of Gilded-Age Transatlantic Scientific Networks in Paleontology
Tác giả: Wendler Philipp,
Thông tin xuất bản: Hamburg : Hamburg University Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9783943423952
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Peoples of the Apocalypse : Eschatological Beliefs and Political Scenarios
Tác giả: Brandes Wolfram,
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : De Gruyter , 2016
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9783110469493
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period
Tác giả: Gunnel Ekroth,
Thông tin xuất bản: : Presses universitaires de Liege , 2002
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9782821829008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus
Tác giả: Hau Lisa Irene,
Thông tin xuất bản: : Edinburgh University Press , 20160620
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9781474433181
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Material Aspects of Letter Writing in the Graeco-Roman World. c. 500 BC - c. AD 300
Tác giả: Sarri Antonia,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2018
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9783110423488
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Time for the Ancients : Measurement, Theory, Experience
Tác giả: Singer P N,
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : De Gruyter , 2022
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9783110751925
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Archaeologies, Material Worlds (Past and Present) : Proceedings of the 45rd Annual Conference on Computer Applic...
Tác giả: Glover Jeffrey B,
Thông tin xuất bản: Tubingen : Tubingen University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9783947251155
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lịch sử thế giới cổ đại
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2005
Ký hiệu phân loại: 930
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Lịch sử thế giới cổ đại
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2008
Ký hiệu phân loại: 930
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Lịch sử thế giới cổ đại
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 930
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục