Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.0624276 giây)
Chapter 7 Becoming "Chinese" in Southeast Asia
Tác giả: Hau Caroline S,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 951.05
ISBN: 9780415809528
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Cambridge companion to modern Chinese culture
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 951.05
ISBN: 9780521681902
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 46577 Định dạng: PDF
The cultural revolution : a very short introduction
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 951.05
ISBN: 9780199740550
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 104395 Định dạng: PDF
Modern China : a very short introduction
Tác giả: Mitter Rana,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 951.05
ISBN: 0199228027
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 104686 Định dạng: PDF
China since Tiananmen : the politics of transition
Tác giả: Fewsmith Joseph,
Ký hiệu phân loại: 951.05
ISBN: 0521001056
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108086 Định dạng: PDF
The People's Republic of China 1949-76
Tác giả: Lynch Michael J,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 951.05
ISBN: 0340929278
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108180 Định dạng: PDF
The impact of China's 1989 Tiananmen massacre
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2011
Ký hiệu phân loại: 951.05
ISBN: 020384260X
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108194 Định dạng: PDF
Tiananmen moon : inside the Chinese student uprising of 1989
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Rowman Littlefield Publishers , 2009
Ký hiệu phân loại: 951.05
ISBN: 0742566722
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108230 Định dạng: PDF
The end of the Maoist era : Chinese politics during the twilight of the Cultural Revolution, 1972-1976
Thông tin xuất bản: Armonk NY : ME Sharpe , 2007
Ký hiệu phân loại: 951.05
ISBN: 0765610965
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108237 Định dạng: PDF
Eating bitterness : new perspectives on China's Great Leap Forward and famine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Vancouver : UBC Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 951.05
ISBN: 0774817267
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108240 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục