Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 120722 kết quả (0.2500967 giây)
Foundations of statistical natural language processing
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 410/.285
ISBN: 0262312131
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 253052 Định dạng: PDF
Biology. Vol.3.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA , 2002
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0028655540
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 5142 Định dạng: PDF
World Development Report 1995
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : A World Bank Publication , 1995
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0195211022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 11527 Định dạng: PDF
The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign investment
Tác giả: Morisset Jacques,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0821356062
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12042 Định dạng: PDF
Telecommunications challenges in developing countries
Tác giả: Dymond Andrew,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2004
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 0821357840
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12043 Định dạng: PDF
Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2006
Ký hiệu phân loại: 370.967571
ISBN: 0821356100
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12092 Định dạng: PDF
When things fall apart
Tác giả: Dudwick Nora,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2003
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 0821350676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12094 Định dạng: PDF
Evaluating social funds
Tác giả: Rawlings Laura,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2004
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 0821350625
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12103 Định dạng: PDF
Doing Business in 2004
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt : A World Bank Publication , 2003
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821353411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12118 Định dạng: PDF
Doing Business in 2005
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt : A World Bank Publication , 2004
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821357484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12120 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục