Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 129 kết quả (0.0781308 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:12
Thiết kế nhà máy sản xuất đồ hộp cá ngừ ngâm dầu năng suất 4,5 tấn/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122731 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất khổ qua sấy ăn liền
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122552 Năm XB: 2016
Thiết kế công nghệ và nhà máy chế biến thịt heo tự nhiên đóng hộp
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122890 Năm XB: 2018
Thiết kế nhà máy xay xát gạo năng suất 50 tấn gạo/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122910 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy cà phê năng suất 50 tấn/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122919 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy sản xuất mỳ ăn liền
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122854 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất bánh mì bích quy năng suất 15 tấn/ ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122915 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy đường năng suất 2000 tấn/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122913 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê sữa đóng lon
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151919 Năm XB: 2020
Nhà máy nước nho ép năng suất 12000kg/ca
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151956 Năm XB: 2018

Truy cập nhanh danh mục