Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 129 kết quả (0.0780663 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:12
Thiết kế nhà máy sản xuất mì ăn liền năng suất 80000 gói/ca tại KCN An Hạ, Bình Chánh, TPHCM
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151923 Năm XB: 2020
Thiết kế nhà máy sản xuất nước ép ổi năng xuất 16 tấn nguyên liệu/ca
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151953 Năm XB: 2019
Nhà máy sản xuất mì ly ăn liền năng suất 53326000 ly/năm
Thông tin xuất bản: TP.HCN :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151959 Năm XB: 2021
Tìm hiểu đề tài chế biến chả giò thịt tại công ty TNHH Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151991 Năm XB: 2020
Thiết kế nhà máy sản xuất bia năng suất 30 triệu lít/năm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122878 Năm XB: 2017
Quy trình công nghệ thiết kế nhà máy sản xuất cá nục sốt cà đóng hộp
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122889 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa tiệt trùng
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122897 Năm XB:
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa đậu nành năng suất 50 triệu lít/ năm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122554 Năm XB: 2016
Nghiên cứu, đề xuất quy trinh chế biến sữa bí đỏ pu - ki milk
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 663.64
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151955 Năm XB: 2018
Thiết kế nhà máy sữa năng suất 60 triệu lít/năm
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151938 Năm XB: 2020

Truy cập nhanh danh mục