Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 4 trong 129 kết quả (0.0979141 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:12
Thiết kế nhà máy sản xuất nước cam ép rót hộp
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122922 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy bia năng suất 30 triệu lít/năm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122534 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa tươi nguyên chất thanh trùng công nghệ ESL
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122735 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122905 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy sản xuất đồ hộp 'cá nục sốt cà' năng suất 5000kg nguyên liệu /cá
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122738 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất cá tra Fillet đông lạnh năng suất 30 tấn / ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122858 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất bánh mì bích quy năng suất 15 tấn/ ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122915 Năm XB: 2016
Phát triển sản phẩm jam sơ ri quy mô phòng thí nghiệm
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.152
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151954 Năm XB: 2018
Thiết kế nhà máy sản xuất nước ép dứa năng suất 30000 tấn một năm
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151979 Năm XB: 2020
Thiết kế nhà máy sản xuất đồ hộp cá ngừ ngâm dầu năn suất 4 tấn / ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122853 Năm XB: 2016

Truy cập nhanh danh mục