Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 5 trong 129 kết quả (0.0937262 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:12
Thiết kế phân xưởng sản xuất nước cam ép
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122880 Năm XB: 2014
Thiết kế nhà máy chế biến sữa tươi tiệt trùng UHT tổng sản lượng 50 triệu lít/năm
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151921 Năm XB: 2020
Nhà máy sản xuất bắp ngọt trong nước muối năng suất 12 tấn/ca : đồ án thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151960 Năm XB: 2019
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa 5.6T/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122537 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất đồ hộp nước dứa - năng suất 2 triệu lít năm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122744 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê sữa đóng lon
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151919 Năm XB: 2020
Trà hoa cúc nha đam
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 663.94
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 151951 Năm XB: 2018
Thiết kế nhà máy sản xuất chôm chôm sấy năng suất 1000kg/ ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122886 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy mì ăn liền năng suất 20 tấn/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122918 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy sản xuất Nectar cà chua 803.000 lít/ tháng
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122921 Năm XB: 2017

Truy cập nhanh danh mục