Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 112447 kết quả (0.2968209 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:3 OR filetype:pdf OR grid:4
Biology. Vol.3.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York :Macmillan Reference USA
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0028655540
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 5142 Năm XB: 2002 File: PDF
When things fall apart
Tác giả: Nora Dudwick, ,
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 0821350676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12094 Năm XB: 2003 File: PDF
Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction
Tác giả: Bank World, ,
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 370.967571
ISBN: 0821356100
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12092 Năm XB: 2006 File: PDF
World Development Report 1995
Tác giả: Bank World, ,
Thông tin xuất bản: [kđ] :A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0195211022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 11527 Năm XB: 1995 File: PDF
Telecommunications challenges in developing countries
Tác giả: Andrew Dymond, ,
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 0821357840
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12043 Năm XB: 2004 File: PDF
Assessing and reforming public financial management
Thông tin xuất bản: [kđ] :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821355996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12853 Năm XB: 2004 File: PDF
Evaluating social funds
Tác giả: Laura Rawlings, ,
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 0821350625
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12103 Năm XB: 2004 File: PDF
Slovenia : from Yugoslavia to the European U
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.94973
ISBN: 0821357182
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16550 Năm XB: 2004 File: PDF
Poverty in Guatemala.
Tác giả: World Bank The, ,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 082135552X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16437 Năm XB: 2003 File: PDF
Water resources sector strategy : strategic directions for World Bank engagement.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0821356976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16548 Năm XB: 2004 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục