Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 116841 kết quả (0.2188104 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:3 OR filetype:pdf OR grid:4
World Development Report 1995
Thông tin xuất bản: [kđ] :A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0195211022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 11527 Năm XB: 1995 File: PDF
Water resources sector strategy
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0821356976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16548 Năm XB: 2004 File: PDF
Poverty in Guatemala.
Tác giả: The World Bank
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 082135552X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16437 Năm XB: 2003 File: PDF
Access to financial services in Brazil
Tác giả: Kumar Anjali
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 0821357166
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16549 Năm XB: 2004 File: PDF
Slovenia
Tác giả: Mrak Mojmir
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.94973
ISBN: 0821357182
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16550 Năm XB: 2004 File: PDF
The little green data book 2010.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 0821382454
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 49435 Năm XB: 2010 File: PDF
Corporate governance and enterprise reform in China
Tác giả: Tenev Stoyan
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank ; and the International Finance Corporation
Ký hiệu phân loại: 338.0951
ISBN: 0821351362
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 39536 Năm XB: 2002 File: PDF
A model for calculating interconnection costs in telecommunications
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank : PPIAF
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 0821356712
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 39327 Năm XB: 2003 File: PDF
Reshaping the future
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 379
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 47879 Năm XB: 2005. File: PDF
Managing public debt
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821368729
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 65151 Năm XB: 2007. File: PDF

Truy cập nhanh danh mục