Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 116841 kết quả (0.2359789 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:3 OR filetype:pdf OR grid:4
Global economic prospects 2010
Thông tin xuất bản: Washington, DC :International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.91724
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 65706 Năm XB: 2010. File: PDF
Trade finance during the great trade collapse
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN: 9780821387481
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 76405 Năm XB: 2011 File: PDF
Emerging issues in financial development
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.098
ISBN: 9780821398289
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111404 Năm XB: [2014] File: PDF
The Little Data Book 2015
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9781464805509
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111489 Năm XB: 2015. File: PDF
Stitches to riches?
Tác giả: Lopez Acevedo Gladys
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 9781464808135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111502 Năm XB: [2016] File: PDF
Breaking the conflict trap
Thông tin xuất bản: Washington, DC : [New York] :World Bank ; Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 303.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 114710 Năm XB: c2003. File: PDF
Synchronized Factories
Tác giả: Blyde Juan S.
Thông tin xuất bản: Cham :Springer International Publishing : Imprint: Springer
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 9783319099903 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117331 Năm XB: 2014. File: PDF
Advances in Proof-Theoretic Semantics
Thông tin xuất bản: Cham :Springer International Publishing : Imprint: Springer
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 9783319226859 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117374 Năm XB: 2016. File: PDF
Safer Healthcare
Tác giả: Vincent Charles.
Thông tin xuất bản: Cham :Springer International Publishing : Imprint: Springer
Ký hiệu phân loại: 362.110289
ISBN: 9783319255576 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117383 Năm XB: 2016. File: PDF
Evaluating Climate Change Action for Sustainable Development
Thông tin xuất bản: Cham :Springer International Publishing : Imprint: Springer
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 9783319437019 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117464 Năm XB: 2017. File: PDF

Truy cập nhanh danh mục