Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 42701 kết quả (0.2031225 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:4
The World Bank Group A to Z.
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 9781464803826
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111478 Năm XB: 2015 File: PDF
Haiti : public expenditure management and financial accountability review.
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821375911
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 108249 Năm XB: 2008 File: PDF
A reader in international corporate finance
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0821366998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 114897 Năm XB: 2006 File: PDF
Global Economic Prospects 2003 [electronic resource]
Tác giả: World Bank Staff,
Thông tin xuất bản: Washington :World Bank Publications
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821353381
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111295 Năm XB: 2002. File: PDF
Global economic prospects, January 2016 [electronic resource] : spillovers amid weak growth
Thông tin xuất bản: Northwest, Washington, District of Columbia :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9781464806759
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111496 Năm XB: 2016. File: PDF
Global economic prospects, June 2016 divergences and risks [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :[World Bank Publications]
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 9781464807770
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111501 Năm XB: 2016. File: PDF
Tan jin rong shi nian
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 9787502183677
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111558 Năm XB: 2011 File: PDF
Public expenditure management and financial accountability in Niger.?
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821363662
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 108248 Năm XB: 2005. File: PDF
Environmental Governance of the Baltic Sea [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Cham :Springer International Publishing : Imprint: Springer
Ký hiệu phân loại: 333.9164
ISBN: 9783319270050 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117390 Năm XB: 2016 File: PDF
Cultural Heritage in a Changing World
Thông tin xuất bản: New York :Springer International Publishing
Ký hiệu phân loại: 363.69
ISBN: 331929542X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117403 Năm XB: 2016. File: PDF

Truy cập nhanh danh mục