Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4390 kết quả (0.1094237 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:6
Kế toán quản lý
Tác giả: Hùng Mạnh, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 109 Năm XB: 1998
Oxford Business English : Grammar and Practice
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0194570681
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 22 Năm XB: 1995
Quản trị bán hàng
Tác giả: James M, Comer, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 289 Năm XB: 1995
Kỹ thuật nền móng : T1
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 73 Năm XB: 1997
Mạng : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 67 Năm XB: 1996
Điện tử công suất
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 247 Năm XB: 1999
Headway Pre-Intermediate : Workbook
Tác giả: Liz Soars, ,
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 019433998X
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 29 Năm XB: 1991
Headway Elementary : Workbook
Tác giả: Soars John, Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194339998
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 30 Năm XB: 1996
Sức bền vật liệu : T2
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 497 Năm XB: 1998
Một số vấn đề cơ bản về Marketing
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 133 Năm XB: 1998
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục