Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 4391 kết quả (0.0937553 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:6
Đạo đức và lãnh đạo
Tác giả: Nguyễn Văn Lê
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 174
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 217 Năm XB: 1998
Điện tử công suất
Tác giả: Đỗ Xuân Tùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 247 Năm XB: 1999
Kỹ thuật thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 75 Năm XB: 1994
Bài giảng điện tử 2
Tác giả: Trần Văn Sư
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 636 Năm XB: 1996
Hóa đại cương
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 540
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 685 Năm XB: 1997
Cơ học kết cấu.
Tác giả: Lều Thọ Trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1407 Năm XB: 2000 File: PDF
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Văn Tư
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 297 Năm XB: 1997
Nhập môn quản trị học
Tác giả: Đặng Văn Minh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 725 Năm XB: 1997
Mạng nơron nhân tạo
Tác giả: Lê MinhTrung
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 959 Năm XB: 1999
Sự cố nền móng công trình
Tác giả: Nguyễn Bá Kế
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1073 Năm XB: 2000

Truy cập nhanh danh mục