Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 4 trong 4390 kết quả (0.1249858 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:6
Quản trị bán hàng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1113 Năm XB: 2000
Cấu trúc máy tính : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1255 Năm XB: 2000
Headway Advanced : Student's book
Tác giả: Liz Soars John, ,
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 4 Năm XB: 1992
Headway Advanced : Workbook
Tác giả: Liz Soars, John,
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 019433564X
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8 Năm XB: 1994
Triết học Mác-Lênin : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 100
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 228 Năm XB: 1999
Nhập môn xã hội học
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 151 Năm XB: 1998
Giáo trình Luật Quốc tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 62 Năm XB: 1997
Sử dụng Autocad thiêt kế các mô hình 3 chiều Release 14
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 196 Năm XB: 1998
Headway Intermediate : Workbook
Tác giả: Liz Soars, ,
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194335615
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 7 Năm XB: 1987
Cơ sở ngôn ngữ học
Thông tin xuất bản: Matxcơva :Sự Thật
Ký hiệu phân loại: 410
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 124 Năm XB: 1998

Truy cập nhanh danh mục